Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Subvencije za zagon podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Aktualno

Četrtek, 27. Marec, 2014

Javni razpis za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško.

Javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode! Upravičenci po javnem razpisu lahko začnejo vlagati vloge prvi delovni dan v mesecu aprilu. Prvo odpiranje prispelih vlog bo prvo delovno sredo v maju.

Subvencije za zagon inovativno naravnanih podjetij! Z razpisom P2 želi SPS spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej v tržno uspešne podjeme. Podjetje mora biti ustanovljeno v času 1.1.2013 do 28.2.2014 in imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas, najkasneje ob podpisu pogodbe s SPS. Višina subvencije: 74.000 EUR (v treh letih), skupina A (začetniki): max: 20.000, skupina B (nadaljevalci): max: 54.000 EUR (v dveh delih).  Rok za prijavo: 25.4.2014!

Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v občini Krško za leto 2014! Predmet javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju občine Krško.

Javni razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega povezovanja. Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci (industrijsko oblikovanje, arhitektura, oblikovanje tekstilij in oblačil, oblikovanje vidnih sporočil) in podjetji, ki izkazujejo potrebo po razvoju novih izdelkov, storitev in komunikacij ter drugih izdelkov za prodajo. Rok za oddajo vlog je do vključno 14. 4. 2014 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Razpisi novega evropskega programa OBZORJE 2020!

Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam. Posebej za mala in srednja podjetja je oblikovan t.i. instrument za MSP  (SME Instrument), katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah in pomagati podjetjem pri raziskavah in inovacijah. Prvi razpisi programa Obzorje 2020 so bili  11. decembra 2013 na spletnem portalu .

Novo stičišče za oblikovalce in podjetnike: www.slovenia-design.si !

Oglejte si najnovejši informacijski elektronski bilten »Moj spletni priročnik«, številka  14/2014.

Poslovno poročilo CPT Krško za leto 2013.

Za tuje investitorje!

Petek, 12. Oktober, 2012

Za tuje investitorje (pa morda tudi za domača podjetja, ko boste želeli predstaviti našo državo tujim investitorjem) bo zanimiv portal InvestSlovenija.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je junija 2012 testno objavilo nov državni spletni portal EUGO Slovenia – Slovenia Business Point, ki ga  lahko obiščete na spletnem naslovu  www.eugo.gov.si. Portal je namenjen tujim ponudnikom, ki na enem mestu, na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način, nudi celovite informacije o pogojih poslovanja in dela v RS, s poudarkom na pridobivanju različnih dovoljenj, ki so potrebna za opravljanje roulette reguliranih dejavnosti.

Predstavitev poslovnih con Krško v slovenščini.

Predstavitev poslovne cone Krško v angleščini, nekaj informacij pa lahko pridobite tudi tukaj.

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013. Predmet javnega razpisa je bila dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava – nerezidenti izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Subvencije za zagon podjetij

Sreda, 3. Marec, 2010

2014 CPT Krško