Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Aktualno

Sreda, 10. Januar, 2018

SPOT svetovanje Posavje

Center za podjetništvo in turizem Krško z letom 2018 nadgrajuje svoje podporne storitve za potencialne podjetnike in podjetja iz VEM točke v t.i.  Slovensko poslovno točko oz. SPOT svetovanje Posavje

Namen naše poslovne točke (prej VEM točka) je še naprej podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter obstoječim mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz celotne regije, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi ter izboljšanje podjetniške kulture.
Cilji projekta so med drugim povečati informiranost in znanje za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti. Eden izmed rezultatov projekta bo tako tudi povečanje števila podjetij, ki prejmejo brezplačne storitve, navedene v nadaljevanju.

Aktivnosti SPOT regije so:

  • Informiranje.
  • Svetovanje.
  • Animiranje in povezovanje regionalnega okolja.
  • Usposabljanja in delavnice.
  • Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.
  • Poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

Finančna podpora projekta je namenjena sofinanciranju podpornih storitev, ki jih izvaja Center za podjetništvo in turizem Krško kot nosilec projekta, skupaj s svojimi podizvajalci. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na Evropsko EKP (Evropska kohezijska politika) v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Uradne ure:
Aktivnosti se izvajajo v skladu s potrebami ciljnih skupin na območju celotne regije oz. na sedežu SPOT svetovanje Posavje (Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško) in sicer ponedeljek, torek, četrtek in petek v času uradnih ur od 8.00 do 14.00 ter v sredo od 11.00 do 17.00. Info:  07/ 490 22 24 oz. 07/490 22 25.

ČETRTKOVE PODJETNIŠKE DELAVNICE ! Obiščite podjetniške delavnice, ki bodo organizirane vsak četrtek, ob 13.uri na sedežu CPT Krško. Udeležba na delavnici je brezplačna. Z delavnico želimo spodbuditi ustvarjalno mišljenje, prispevati k dvigu podjetniške kulture in promociji inovativnega podjetništva med mladimi oz. tistimi, ki se počutijo dovolj mlade za podjetništvo. Vljudno vabljeni. Prijave so obvezne na tel. št. 07/ 490 22 24, po elektronski pošti: info@cptkrsko.si ali na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CKŽ 46, Krško).  V primeru maloštevilnih prijav se bo izvedlo individualno svetovanje.

O ENERGIJI NA ENEM SPLETNEM PORTALU ! Kaj potrebujete za varčno porabo energije v objektu ali za postavitev sončne elektrarne? Odgovor prinaša spletna platforma http://www.bioregio.link/, vzpostavljena v čezmejnem projektu Slovenije in Hrvaške za podporo mikro, malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo ali s proizvodnjo zelene energije ali z rešitvami za njeno učinkovito rabo. Več v prispevku.

Razpisi novega evropskega programa OBZORJE 2020! Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam. Posebej za mala in srednja podjetja je oblikovan t.i. instrument za MSP  (SME Instrument), katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah in pomagati podjetjem pri raziskavah in inovacijah. Več na spletnem portalu.

Lažje iskanje finančnih virov ! Za izboljšanje in olajšanje dostopa podjetij – tako v Sloveniji kot tudi drugih državah Evropske unije – do finančnih virov je Evropska komisija objavila spletno stran.

Oglejte si najnovejši informacijski elektronski bilten »Moj spletni priročnik«. Vabimo vas, da se naročite na ta brezplačni elektronski bilten (ki izhaja približno 3-4 krat na mesec in katerega v CPT Krško tudi lokalno obarvamo) in nam sporočite na info@cptkrsko.si.

KORISTNO IN BREZPLAČNO! Ocena tveganja s pomočjo brezplačne spletne aplikacije!

Brezplačna knjiga e-knjiga - »VEŠČINA OBVLADOVANJA INOVACIJSKIH PROBLEMOV IN PRILOŽNOSTI « V okviru projekta Interreg - Shartec je nastala e-knjiga z naslovom: »Veščina obvladovanja inovacijskih problemov in priložnosti«, ki je dosegljiva brezplačno. Knjiga je namenjena vsem, ki jih inoviranje zanima z akademskega vidika, pa tudi praktikom, ki bi želeli vključiti v svoje delovanje elemente inoviranja ali bi želeli že obstoječe procese inoviranja strukturirati in izboljšati. Vabljeni k branju.

Poslovno poročilo CPT Krško za leto 2016

2018 CPT Krško