Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Varnost pri delu in požarna varnost


Poskrbite zase, poskrbite za vaše zaposlene!

Novo ustanovljeno podjetje mora najprej imeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja. To je interni predpis v katerem se določeni roki za usposabljanje iz varnosti pri delu, roki za zdravstvene preglede ter osebna varovalna oprema za posamezna delovna mesta. Narejena je tudi ocena tveganja za posamezna delovna mesta ter določeni ukrepi za zmanjšanje tveganja. Pri izdelavi izjave o varnosti se pregleda tudi izpolnjevanje ostalih obveznosti, ki jih mora izpolnjevati podjetje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter se določijo roki do kdaj bodo te obveznosti narejene.

Ostale obveznosti, ki jih mora izpolnjevati podjetje so še:

  • zdravstvena ocena tveganja, ki jo naredi pooblaščeni zdravnik,
  • pogodba s pooblaščenim zdravnikom,
  • zagotovitev požarnega varstva (požarni red, gasilni aparati, prepoved kajenja …),
  • zagotovljena prva pomoč (omarica za prvo pomoč in usposobljena oseba za nudenje prve pomoči, izvlečki požarnega reda, ocena požarne ogroženosti …),
  • usposabljanje delavcev za varno delo (teoretično in praktično usposobljanje ter preizkus),
  • periodične preiskave delovnega okolja (meritve temperature, vlage, hitrosti gibanja zraka, osvetljenosti in hrupa – periodika na 3 leta),
  • periodični pregledi in preizkusi delovne opreme (vsi stroji – periodika na 2-3 leta),
  • zdravstveni pregledi delavcev pri pooblaščenem zdravniku – roki za preglede morajo biti določeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja oz. v zdravstveni oceni tveganja.

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 28.10.2011

2018 CPT Krško