Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Strožja pravila prodaje potrošnikom v EU


Pomembno za vsa podjetja, ki poslujejo s potrošniki v državah članicah EU.

Evropski parlament in Svet sta sprejela novo Direktivo 2011/83/EU o pravicah potrošnikov, ki določa enotna pravila EU za pogodbe na daljavo (zlasti internetno prodajo, prodajo po telefonu in pošti) ter pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov. Enotna ureditev, ki bo veljala tako za domačo kakor tudi za čezmejno prodajo potrošnikom, bo pomembno vplivala na obveznosti slovenskih podjetij, ki jih imajo do potrošnikov pri sklepanju pogodb na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov podjetja.

Skupna pravila, ki jih uvaja direktiva imajo v prvi vrsti namen olajšati poslovanje podjetij po vsej EU. Enotna ureditev pogodb na daljavo in pogodb, sklenjene zunaj poslovnih prostorov naj bi vzpostavila enake konkurenčne pogoje za podjetja s sedeži v različnih državah članicah EU ter zmanjšala stroške transakcij za podjetja, ki poslujejo čezmejno, zlasti pri internetni prodaji. Slovenska podjetja se bodo tako lahko zanesla na enotno ureditev potrošniške prodaje v vseh državah članicah EU.

Med največjimi spremembami, ki jih prinaša direktiva so pravila o informacijah, ki jih mora podjetje (prodajalec) zagotoviti potrošniku pred nakupom. Prodajalci bodo zavezani pred prodajo navesti skupno ceno (»total cost«) proizvoda ali storitve, vključno z vsemi dodatnimi stroški. Spletnim kupcem ne bo treba plačati izdelkov ali drugih stroškov, če pred oddajo naročila ne bodo ustrezno obveščeni o skupni ceni in vseh stroških.

Kot splošno pravilo se pri pogodbah sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov določa potrošnikova pravica do odstopa od pogodbe, ki jo lahko uveljavi v 14-ih dneh. Odstopno obdobje se pri prodajnih pogodbah začne od trenutka, ko potrošnik prejme blago, pri pogodbah o opravljanju storitev pa od trenutka sklenitve pogodbe. Direktiva predvideva poseben enoten odstopni obrazec za celotno EU.

Med dodatne obveznosti za podjetja sodi tudi dolžnost zagotoviti potrošniku informacije o najvišjih stroških za vračilo blaga, kadar blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti na običajen način po pošti. V primeru potrošnikove uveljavite pravice do odstopa, pa bo moralo podjetje potrošniku v 14 dneh od odstopa od pogodbe povrniti vsa plačila, ki jih je prejelo od potrošnika, kar vključuje tudi stroške v zvezi z dostavo blaga potrošniku. Direktiva določa tudi splošno pravilo, da podjetje nosi tveganje za vsakršno izgubo ali uničenje blaga med prevozom, dokler kupec blaga ne prevzame.

Direktiva vzpostavlja tudi posebna pravila, ki pridejo v poštev predvsem pri malih podjetjih. Tako pravica do odstopa od pogodbe ne obstaja pri nujnih popravilih in vzdrževalnih delih. Države članice pri implementaciji direktive lahko tudi odločijo:

  • da se pravila direktive ne uporabljajo za pogodbe sklenjene zunaj poslovnih prostorov, za katere plačilo potrošnika ne presega 50 EUR;
  • da so podjetja, ki na željo potrošnika izvajajo popravila ali vzdrževalna dela na domu v vrednosti, ki ne presega 200 EUR, oproščena nekaterih zahtev po dajanju informacij.

Direktiva je stopila v veljavo dvajseti dan po objavi v Uradnem listu EU, države članice pa so jo dolžne implementirati v svoje nacionalne zakonodaje v roku dveh let, t.j. do konca leta 2013.

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Center za mednarodno gospodarsko pravo, 9.12.2011, www.gzs.si

2018 CPT Krško