Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Kako zmanjšati davčno osnovo pri poslovanju podjetja


Center za podjetništvo in turizem Krško  je v decembru  2008 organiziral brezplačno delavnico  z naslovom Kako zmanjšati davčno osnovo pri poslovanju podjetja. Slušatelji so na praktičnih primerih izvedeli o možnostih prihrankov za svoja podjetja preko davčnih olajšav  za več kategorij (za vlaganje v RR, za zaposlovanje invalidov, za zavezanca invalida, za izvajanje prakse, za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, za donacije,  za investiranje v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva.

Predavateljica na delavnici Kako zmanjšati davčno osnovo pri poslovanju podjetja dec 2008

Predavateljica razlaga možnost davčnih olajšav s primeri iz prakse

 

2018 CPT Krško