Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Kako realizirati podjetniške priložnosti v Posavju?


Center za podjetništvo in turizem Krško je s Tehnološkim centrom Posavja (Techpo) sodeloval pri organizaciji in izvedbi podjetniške delavnice na temo spodbujanja inovativnosti s primeri dobrih praks, ki se je odvijala v torek, 29. novembra 2011 v dvorani A Občine Krško.

 

Udeleženci so poleg predstavitev delovanja CPT Krško izvedeli, na kakšen način spodbujajo podjetništvo na Avstrijskem Štajerskem, s strani predavateljice SFG Avstrija so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks opodjetenih idej na podeželju. V odmoru je bila slušateljem dana možnost postavljanja konkretnih vprašanj predavateljicam ter poskušanja predstavljenih produktov kot primerov dobrih praks. Po odmoru je bil s strani CPT Krško predstavljen razpis P2 za sofinanciranje zagona podjetij, ki je bil za slušatelje precej aktualen, saj so se pojavila vprašanja oz. razvila razprava, kar nam kot razvojni instituciji daje neke povratne informacije in usmeritve. Sledilo je še predavanje na temo priprave projektov za nepovratna sredstva za raziskave, razvoj in inovacije. Predavatelj je podal bistvene poudarke in opozorila pri kreiranju in prijavljanju projektov.

Za podjetništvo v našem okolju pomeni delavnica veliko več kot samo poslušanje predavanja, ustvarja se sinergija delovanja več dejavnikov. Gre za sistematično spodbujanje pristopov novega, drugačnega, inovativnega razmišljanja, med drugim tudi to, da so problemi lahko tudi priložnosti. Udeleženci so imeli možnost postaviti konkretna vprašanja za realizacijo svojih idej predavateljem, poleg tega so se med seboj spoznavali in navezovali stike ter izmenjali ideje.

Oglejte si gradiva, predstavljena na delavnici: 

1. Gradivo, predstavljeno s strani predavateljice, ga. Prossnegg: 
            SFG – predstavitev institucije SFG Avstrija,
            KBB projekt – predstavitev primerov dobrih praks
2. Gradivo, predstavljeno s strani CPT Krško: Novi P2-2012
3. Gradivo, predstavljeno s strani mag. Damjana Strune: Priprava projektov za nepovratna sredstva za RRI

Prispevek Televizije Novo mesto (Vaš kanal) na temo delavnice si lahko ogledate tukaj.   

 

 

 

Utrinek z delavnice

2018 CPT Krško