Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Ali veste, kaj lahko razbere vaš poslovni partner iz vaše bilance stanja in izkaza poslovnega izida?


V začetku decembra 2010 smo izvedli delavnico z naslovom Ali veste, kaj lahko razbere vaš poslovni partner iz vaše bilance stanja in izkaza poslovnega izida? Delavnico je vodila ga. Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, dolgoletni vodja finančno računovodske službe.

IZ VSEBINE DELAVNICE:

•          Kaj je BS in kaj IPI ter osnovna računovodska načela;
•          Kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja? Kaj so gibljiva in kaj stalna sredstva ter njihov vpliv na likvidnost podjetja;
•          Zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi? Ali smo sposobni s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriti svoje kratkoročne obveznosti?
•          Kje najdemo odgovor na vprašanje «Čigavo je premoženje?« in »Kakšna je zadolženost podjetja?«
•          Kako izračunamo »kapital« podjetja?
•          Kaj pomeni banki »velikost kapitala«  in zakaj je pomembna njegova struktura?
•          Kaj nam povedo »prihodki« in kaj nam odkrivajo »stroški dela«?
•          Je možno, da imamo dobiček, kljub temu, da imamo vseskozi likvidnostne težave?
•          Razlika med »dobičkom iz poslovanja« in »dobičkom iz rednega delovanja«;
•          Kaj je »bilančni dobiček«?
•          Spremembe SRS 2008 – ali pravilno izkazujete »finančni lizing«?
•          Kazalniki in kaj nam pove kazalnik »likvidnost«?

        Utrinki z delavnice

2018 CPT Krško