Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Spodbujanje inovativnosti in primeri dobrih praks


19. februarja 2013 je ob robu zasedanja Sveta za konkurenčnost v Bruslju potekal slavnostni podpis Sporazuma o vzpostavitvi enotnega patentnega sodišča, s katerim se je EU še približala vzpostavitvi sistema enotnega patentnega varstva, za kar si države članice prizadevajo že nekaj desetletij. Nova ureditev bo omogočila cenejšo in z vidika postopka poenostavljeno patentno zaščito, kar bo okrepilo patentno dejavnost podjetij v EU – enotni patent bo veljaven v vseh sodelujočih državah članicah, za njegovo pridobitev bo treba vložiti eno samo prijavo.

Sporazum je podpisalo 24 držav pogodbenic, verjetno se mu bodo nekatere še pridružile. Poleg sporazuma o vzpostavitvi enotnega patentnega sodišča v t.i. patentni sveženj sodita še uredba o okrepljenem sodelovanju pri vzpostavitvi enotne patentne zaščite ter uredba o ureditvi prevajanja, ki so ju ministri potrdili decembra lani. Celoten sistemski okvir za podelitev enotnega evropskega patenta z enotnim učinkom naj bi bil vzpostavljen v začetku leta 2014.

2018 CPT Krško