Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Na kratko o 7. okvirnem programu


Evropska komisija je konec julija, v sklopu 7. okvirnega programa za raziskave in razvoj, razpisala 4,771 milijarde evrov nepovratnih sredstev.

Sedmi okvirni program (7. OP) je program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti. To je glavno orodje Evropske unije za financiranje raziskav v Evropi, program pa traja od leta 2007 do 2013 (razen EURATOM, ki traja do 2011).

7. OP je oblikovan tudi zato, da se sooči z zaposlitvenimi potrebami in konkurenčnostjo Evrope. 7.OP podpira raziskave na izbranih prednostnih področjih – cilj tega je ustvariti ali ohraniti svetovno vodilno vlogo EU znotraj teh sektorjev. Sestavljen je iz 4 glavnih sklopov dejavnosti, ki oblikujejo 4 posebne programe ter peti posebni program o jedrskih raziskavah:

  1. SODELOVANJE (ang. Cooperation): Skupno obravnavanje glavnih raziskovalnih tem
  2. ČLOVEŠKI VIRI (ang. People): Si želite znanstveno poklicno pot v Evropi ?
  3. ZAMISLI (ang. Ideas): Naj pametne zamisli delajo za Evropo !
  4. ZMOGLJIVOSTI (ang. Capacities): Gradnja gospodarstva znanja
  5. EURATOM: Zagotavljanje jutrišnjih potreb po energiji

Podrobnejši podatki o posameznih razpisih so na voljo v spodnjem seznamu, preko katerega lahko dostopate do konkretnih razpisnih informacij. Na spletni strani Evropske unije je na voljo tudi praktični priročnik za pripravo teh projektov- prijav na razpise, ki je dosegljiv na naslednji povezavi (besedilo je v angleškem jeziku).

2018 CPT Krško