Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Inovativna podjetja – Kam po podporo?


1. SPIRIT: www.spirit.si/

S svojim delom je začela Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma ali krajše SPIRIT Slovenija, ki tako pod eno krovno agencijo združuje najpomembnejša področja slovenskega gospodarstva: podjetništvo, inovativnost, tehnološki razvoj, investicije in turizem. Z združitvijo institucij JAPTI, STO in TIA je tako nastala agencija, ki za slovensko gospodarstvo pomeni zagotavljanje podpore na usklajen, pregleden in celovit način.

2. Slovenski podjetniški sklad - http://www.podjetniskisklad.si/

Ponuja subvencije za mikro, mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike v subjektih inovativnega okolja, kot so tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji. V letu 2011 so za ta podjetja razpisali 4,1 milijona evrov subvencij. Letos so znatno povečali tudi sredstva za tehnološko inovativne projekte v malih podjetjih.

3. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino - http://www.uil-sipo.si/

Urad RS za intelektualno lastnino je pripravil program »Prva i«, namenjen malim in srednjim podjetjem brez izkušenj s področja varstva intelektualne lastnine. Strokovnjaki urada za posamezno podjetje brezplačno izdelajo poročilo, v katerem opišejo trenutno stanje v podjetju glede intelektualne lastnine in navedejo priporočila o možnostih za njeno varstvo.

4. Inovatorski center ASI - http://www.center-asi.si/

Zavod ponuja posameznikom in podjetjem pomoč pri zaščiti intelektualne lastnine, pri razvoju prototipov, pri promociji izumov, razno drugo svetovanje. Za potencialne vlagatelje so izdelali tudi katalog s približno 150 predstavljenimi izumi.

5. Tehnološki parki

Tehnološki parki ponujajo mladim inovativnim in tehnološko naravnanim podjetjem in posameznikom podporo v začetnih fazah delovanja. Ponujajo jim prostor po ugodnejši najemnini, drugo infrastrukturo, pomagajo pri pridobivanju finančnih sredstev, zaščiti industrijske lastnine, povezovanju z raziskovalnim in industrijskim okoljem in drugo. Tehnološki park v Posavju: www.techpo.si!

Vir : Podjetnik, Junij 2011, http://www.podjetnik.si/, Avtor: Primož Kaučič

2018 CPT Krško