Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Inovacijsko orodje IMP3rove


Vprašalnik IMP3rove je Evropska komisija na Innova konferenci v Lyonu izbrala kot najboljše inovacijsko orodje – “Best Innovation Tool 2008″. Nagrado je dobil zaradi pozitivnega vpliva na MSP in dodane vrednosti za celoten evropski prostor. Najbolj zanimiva značilnost orodja IMP3rove je, da omogoča podjetjem, da primerjajo svojo inovacijsko sposobnost s svojimi konkurenti znotraj istega sektorja v različnih državah ali pa znotraj ene države v različnih sektorjih.

Kako lahko podjetja hitreje rastejo z učinkovitim inovacijskim vodenjem?

V današnjem poslovnem svetu postaja vedno bolj pomembno, da podjetja razvijajo inovacije, kajti vodenje politike inovacij v praksi pomeni velik izziv. Dobre inovacije so najpomembnejša gonilna sila v podjetjih v boju za preživetje v konkurenčnem okolju.

Izkoristite priložnost in preizkusite integrirani pristop, ki se razvija v okviru projekta IMP3rove in ga vodi svetovalna hiša A. T. Kearney iz Nemčije. Pri njem sodelujejo vodilni evropski strokovnjaki na področju inovacijskega vodenja iz osmih držav. Projekt je financiran s strani Evropske komisije.

IMP3rove uporablja integriran pristop, ki združuje vsestransko online platformo in individualni svetovalni proces usposobljenega IMP3rove strokovnjaka. Vodenje inovacij je ključnega pomena za poslovno uspešnost malih in srednjih podjetij. Projekt je razvil praktično metodologijo, ki kaže na možnosti ustreznega vodenja na naslednjih področjih:

  • kako izboljšati konkurenčne prednosti podjetja na področju inovacij;
  • kako oblikovati inovativno strategijo, ki je povezana s poslovno strategijo;
  • kako ustrezno organizirati strukturo in kulturo inovacij;
  • kako pospešiti proces življenjskih ciklusov produktov in storitev;
  • kako učinkovito izboljšati poslovne rezultate, učinkovito voditi razpoložljive vire in uporabiti praktična orodja za hitrejši prenos inovacij na trg.

Podjetja lahko pridobijo od IMP3rove analize naslednje:

  • Ključne rezultate iz samoocenjevalnega orodja glede izvajanja inovacij.
  • Analizo obstoječega pristopa k inovacijskemu vodenju.
  • Inovacijsko vodenje po A.T. Kearney-jevi hiši inovacij.
  • Priporočila, akcijski plan in predlagana merila in metode pri realizaciji optimalnih poslovnih rezultatov.
  • Prioritete po dimenzijah in analiza specifičnih področij.

IMP3rove je integrirana evropska platforma za inovacijsko vodenje, ki podpira mala in srednja podjetja za doseganje poslovnih uspehov na podlagi njihovih inovativnih idej. Več informacij o holističnem orodju je dosegljivih na spletni strani.

Slovenska podjetja vabimo, da izrazijo svoj interes po vključitvi v projekt na elektronski naslov: darja.zorko@gmail.com.

Vir: Podjetniški portal JAPTI

2018 CPT Krško