Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Analiza stanja turizma v občini Krško


Aktivnosti na področju turizma v občini Krško se izvajajo skladno s Strategijo razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega načrta v občini Krško – strateški in izvedbeni del (december 2008), pri čemer vizija razvoja turizma narekuje sledeče:

Destinacija Krško bo priljubljena in urejena turistična destinacija za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa prebivalcev in obiskovalcev območja, središče poslovnih srečanj, mladinskih vsebin, mesto obiskovanja bogatih kulturnih in naravnih znamenitosti ter kraj za umik iz urbanega območja. Tako bo območje postalo turistična blagovna znamka: V sožitju z naravo in kulturo.

Usmeritve za prihodnje obdobje    

Ustvariti bo potrebno visoko tržno zanimivost območja s specifičnimi produkti (za raznolikostjo produktov bo dosežena konkurenčna prednost pred ostalimi destinacijami), ustvariti kvalitetne turistične pakete (vzpostaviti sistem trženja, vzpodbuditi razvoj turistične infrastrukture.  

Priprava kakovostnih integralnih turističnih proizvodov

  • povzeti najboljšo ponudbo, ki se v tem trenutku da tržiti ter oblikovati kakovostne integralne turistične produkte glede na ciljne skupine in oblikovane glede na motiv prihoda v vseh letnih časih, kar bo zmanjšalo desezonalizacijo);
  • izkoristiti geo-prometno lego kot eno glavnih povezav s Hrvaško in možnostjo oblikovanja čezmejnih turističnih produktov ter produktov širše regije JV Slovenije.

Razvoj avtentične in kakovostne ponudbe z zagotavljanjem standardov

  • razvijati avtentično ponudbo, ki izvira iz tradicije in regionalnih posebnosti ter ponudbo edinstvenih doživetij, vključujoč stik z naravo in kulturo ter gastronomijo, torej oblikovanje privlačnih, konkurenčnih in doživljajskih turističnih produktov,
  • zvišanje ravni in zagotavljanje standardov kakovosti turistične ponudbe, ob tem ohranjati dobro razmerje med kakovostjo in ceno – s pomočjo izobraževanja na vseh ravneh in s spremljanjem kakovosti turistične ponudbe,
  • dvigniti kakovosti izvajanja turističnih storitev z izvajanjem teoretičnega in praktičnega usposabljanja,
  • v ponudbo intenzivneje vključiti turistične kmetije, zidanice, vinske kleti in druge, ki zagotavljajo pristnost, domačnost, avtentičnost,
  • podpora in svetovanje obstoječim in morebitnim potencialnim turističnim ponudnikom ter spodbujanje lokalnih skupnosti za kreiranje novih aktivnosti,
  • spodbujati podjetništvo na podeželju ter vključevanje žensk, mladih in socialno ogroženih.

 Finančne spodbude turističnim ponudnikom v občini

Za nadaljnji razvoj trajnostnega turizma bi morala tudi lokalna skupnost bolj spodbujati razvoj in investicije v turistično infrastrukturo – predvsem malih ponudnikov turističnih produktov (npr. preko razpisov). Takšni finančni instrumenti bi v okviru politike trajnostnega razvoja turizma spodbudili tudi razvoj spremljajočih dejavnosti in vodili k razvoju celotnega gospodarstva v občini.

 Več si lahko preberete v Analizi stanja turizma v občini Krško.

2018 CPT Krško