Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode


OBVESTILO 30.03.2017 – Javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, ki ga je Občina Krško objavila v UL. RS št. 12/2017, dne 10.03.2017.

Maximalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV. Delež sofinanciranja je od 70% do 95% upravičenih stroškov, ki so nastali od 1.1.2014 do oddaje vloge.
Max višina upravičenega stroška priključitve na javni kanalizacijski kanal (strojna, montažna in zemeljska dela) je 12,00 EUR z DDV na tekoči meter.

OBRAVNAVA VLOG:

  1. V vlogi je potrebno med obrazci priložiti tudi potrdilo o plačanih računih.
  2. V primeru, da bo prispelo več vlog kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma. V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu, se bodo te obravnavale glede na datum izdane izjave o ustreznosti oz. pravilni priključitvi, šele tretji kriterij (v kolikor bo potreben) pa bo časovno zaporedje prispetja vlog.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si/3416/sofinanciranje-individualnih-hisnih-kanalizacijskih-prikljuckov-in-malih-cistilnih-naprav-za-komunalne-odpadne-vode-v-obcini-krsko-v-letu-2017

  • Povabilo k oddaji vloge
  • Javni razpis
  • Prijavni obrazci
  • Priloga 1 – Tehnični pogoji
  • Priloga 2 – Maksimalna višina upravičenih stroškov
  • Vzorec pogodbe

Ostale informacije glede javnega razpisa so dosegljive na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško ali na telefonski številki: 07 490 22 25 (Mateja Jurečič).

2017 CPT Krško