Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Pogoji za opravljanje dejavnosti


Dejavnost podjetja

Za ustanovitev podjetja je potrebno določiti tudi dejavnost za posle, ki jih bo opravljala. Dejavnosti registrira po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 – v pomoč vam bodo morda Pojasnila k šifrantu SKD RS_-2008-017-00559-OB~P002-0000.  

Kdaj lahko začne podjetje opravljati dejavnost?

Podjetje lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisano v register. Če drug zakon določa še posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, lahko podjetje začne opravljati to dejavnost, ko izpolni posebne pogoje. Če drug zakon določa, da sme podjetje začeti z opravljanjem dejavnosti, ko pristojni državni organ oziroma organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo (s katero ugotovi, da podjetje izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti), lahko podjetje začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda tako odločbo. Preverite po dejavnostih na portalu VEM, katera dovoljenja potrebujete oz. na kaj je potrebno biti pozoren pri zagonu oz. poslovanju podjetja.

                     

2018 CPT Krško