Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

VEMTOČKA VEM

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter  Javne agencije

Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.  Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«.

Namen operacije je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva.

Storitve VEM zajemajo:

 • storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja,
 • izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter
 • izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

Povezava na Evropsko EKP (Evropska kohezijska politika) v Sloveniji: www.eu-skladi.si

***

Center za podjetništvo in turizem Krško kot ena izmed vstopnih točk VEM izvaja celovite podporne storitve, kjer lahko med drugim pridobite naslednje informacije oz. storitve:

 • Osnovno svetovanje o postopkih pred ustanovitvijo podjetja, pogojih za ustanovitev podjetja in za opravljanje dejavnosti, vodenju poslovnih knjig, virih in dostopu do finančnih sredstev.
 • Brezplačni postopki registracije, doregistracije in spremembe pri registraciji za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko spletne aplikacije e-VEM.
 • Informacije o aktualnih javnih razpisih, svetovanje pri pripravi in izvedbi razvojnih projektov in prijav na razpise za pridobitev finančnih sredstev,  izdelava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov.

e-VEM portal

Portal e-VEM je državni portal za podjetja in podjetnike. Namen portala je uporabnikom omogočiti čim lažje, enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo. Nekatere storitve lahko podjetniki ali podjetja opravijo sami preko spleta, za nekatere pa je potrebno obiskati točko VEM ali notarja.

Z uporabo portala e-VEM in obiskom točk VEM si lahko poenostavite poslovanje z javno upravo. Center za podjetništvo in turizem Krško je ena izmed točk VEM, na kateri lahko podjetja ali podjetniki opravijo elektronske storitve, ki so povezave z ustanovitvijo podjetja in nekaterimi ostalimi postopki, ki jih poslovni subjekt opravi ob ali po ustanovitvi.
Več informacij o sistemu e-VEM pridobite na spletni strani http://evem.gov.si/evem/.

Nov blog Dobre prakse z namenom spodbujanja razvoja podjetniških in inovativnih idej

Brezplačni podjetniški priročniki - potencialni podjetniki in ostali zainteresirani si lahko na spodnjih povezavah pridobite brezplačna gradiva, s katerim boste spoznavali svet podjetništva.

 • Postani podjetnikpodjetniški priročnik za mlade (izdajatelj Klub Poslovni angeli Slovenije).
 • Planiranje in ustanavljanje podjetjapriročnik (v nastajanju).
  Nekaj naslovov iz vsebine priročnika: Priložnost za podjetništvo, Panoga, dejavnost in storitve, Tržna raziskava in analiza, Preverjanje ekonomike poslovne zamisli, Načrt trženja, Finančni načrt, Pridobivanje in upravljanje z viri… Avtorja: doc. dr. Mateja Drnovešek, mag. Rok Stritar, univ.dipl.ekon.
 • Od ideje do uspešnega podjetja. Izdajatelj je Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o. in obljublja praktične nasvete brez nepotrebne teorije …

Preverite, ali je za samozaposlitev možno pridobiti subvencijo s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Storitve VEM-točke izvajata ga.Mateja Jurečič in ga. Karmen Levak.

Uradne ure:

Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8. do 14.30  ure
sreda – od 8. do 16.30 ure,  petek – od 8. do 12.30 ure

Lahko tudi po dogovoru.

V meniju na levi strani izberite področje, ki vas zanima (ustanovitev s.p., ustanovitev enostavne d.o.o. oziroma ostale storitve).

 

2018 CPT Krško